Meniu Informatii utile
Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS)

Cerere indemnizatie crestere copil si stimulent de insertie - vizualizare

Adeverinta tip angajator - vizualizare ;

Cerere alocatie de stat - vizualizare ;

Cerere ajutor de urgenta - vizualizare ;

Cerere ajutor social, alocatie pt sustinerea familiei si aj de incalzire - vizualizare;

Cerere simplificata ajutor social, alocatie pt sustinerea familiei si aj incalzire - vizualizare :

Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala Schitu - Golesti, jud Arges - vizualizare ;

Planul de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Schitu-Golesti, judetul Arges, pentru anul 2018 - vizualizare ;

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii prestatiilor sociale - vizualizare

Date de contact

Primaria Schitu Golesti

Adresa:
Com. Schitu Golesti, str. DN 73, nr. 1, cod postal 117650, jud Arges

Tel.
0248/566.500
0248/566.140

Fax:
0248/566.500

Primar:
Mirita Vasile Tudorel

E-mail:
primarie@schitugolesti.cjarges.ro

Cod fiscal:4122469


Adrese utile